Drift & Support

Drift & Support

Vår support avdeling hjelper deg, IT avdelingen og din bedrift med drifting og support i hverdagen.

Velg mellom flere pakkeløsninger og størrelsesomfang

 

  • Drift & Support i hverdagen
  • En sikker outsourcingspartner der dine henvendelser blir hørt og behandlet
  • Tilpasser logistikk- distribusjon-, innkjøps- og ettermarkedshåndtering av din hardwareportefølje
  • Løpende porteføljeadministrasjon og trafikkanalyser optimaliserer dine kostnader på abonnementsbaserte tjenester
  • Ivaretar den løpende driften av din kommunikasjonsplattform fra A til Å på en forutsigbar og kostnadseffektiv måte
  • Administrasjon og eksekvering av din sikkerhetspolicy med track & recover og 24/7 sperretjeneste
  • Garanterte SLA-nivåer
  • Ivaretagelse av oppgraderinger
  • Opplæring og kompetansemessige tiltak
  • Support, brukerstøtte og oppfølging

TeamViewer


Fjerntilgang og support via Internett med TeamViewer


Fjerntilgang og support via Internett med ISL

Vil du vite mer om drift og support?