Lukk

Help your people do a better job

Becca Tapert 391595 Unsplash

Om oss

Ledende i Norden på å skape mer digitale og mobile arbeidsplasser. Det er kort oppsummert hva vi ønsker at du skal forbinde med oss. Vi er sikre på at denne ambisjonen er innen rekkevidde. For, vi har menneskene og vi tilbyr et sett løsninger som løfter våre kunder til et nytt nivå.

Techstep har rundt 220 ansatte basert i Norge og Sverige, og betjener nær 6.000 kunder og 635.000 sluttbrukere på tvers av ulike næringer i privat og offentlig sektor. Selskapet er notert på Oslo Børs.

Vårt konsept Mobile as a Service (MaaS) er en komplett leveranse som kombinerer maskinvare, abonnement og tilkobling, styring av mobilenheter, administrerte tjenester og tilhørende programvare, i tillegg til finansiering. MaaS-løsningen gjør det mulig for bedrifter å la ansatte gjøre sitt arbeid på tvers av mobilenheter og steder, med høy grad av sikkerhet og driftsstabilitet.

Lukk

Spill av

Brand Story

When our days are filled with tight deadlines, quick turnovers or sales, and laborious or repetitive tasks we don’t always feel empowered to do our best work. The systems that should make our work easier, are actually getting in the way. Getting in the way of clearing our backlog of work. Getting in the way of reaching our goals. And ultimately getting in the way of succeeding at work. When the systems we use are outdated, not linked to each other, or fail to take advantage of modern work-arounds, they steal time, increase frustration and affect our profitability.

At Techstep we’re devoted to combining the power of people with the magic of simple, convenient and smart business tools. We believe that whatever your business, there’s a better way to do it. A solution that will place more power into the hands of your employees, and with the touch of a button, empower them to get their work done quicker, faster and ultimately better. Isn’t it time you put your goals within reach and made your workload manageable. Isn’t it time you helped your people do a better job?

Built on a decade’s foundation of telecom, communications and consultancy experience, our teams are experts in optimization. We deliver comprehensive, best practice knowledge for business processes. We supply the devices you love and software you need with the security you expect, whilst giving you full overview, control and support, wherever and whenever you need it.