Lukk

Læreren

Istock 464406178

Pedagogisk engasjement og kompetanse i en digital tidsalder

Gjennom vårt samarbeid med norske skoler og kompetanse fra vår interne pedagog, har vi fått et unikt og sterkt inntrykk av lærernes engasjement for elevene. Det vi ønsker er å hjelpe lærere til å forsterke sine prestasjoner gjennom bruk av teknologi, slik at elevene får en bedre skolehverdag.

Det gjør vi gjennom opplæring og tilgang på det vi mener er markedets beste maskin- og programvareløsning for undervisningssektoren.

Istock 1051182044

Opplæring for neste generasjons pedagogikk

I Techstep mener vi alvor når vi har en egen skolesatsing. Derfor har vi ansatt pedagogiske ressurser og utviklet et tilbud sammen med spesialistene i Apple. Dette inkluderer opplæring og løpende veiledning til lærere. Gjennom inspirerende kurs får du se hvordan iPad og tilknyttet programvare kan gjøre skolehverdagen bedre for både elever og lærere.

Kontakt oss
2500X1491 Ipadmac

Applikasjoner som allerede har bevist sin styrke

Mange av våre kunder i privat sektor sier at Techstep leverer på sitt aller beste når vi får standard og verdensledende teknologi til å spille sammen. Dette prinsippet har vi tatt videre i vår helhetlige leveranse til skolen.

Apple har utviklet applikasjonene School Manager (administrativt verktøy for IT-ledelsen), Classroom (for lærere) og Schoolwork (for elever). Dette er kjernen i vår leveranse. I tillegg kommer et stort antall ulike applikasjoner som alle har gått gjennom Apples krevende godkjenningsprosess. Techstep rådgir skolen om hvilke applikasjoner som bør velges.

Education Konsept No Arrow

Education by Techstep - Vårt konsept

Vi har et opplæringsprogram for å forsikre at skolen får størst utbytte av innføring av ny og moderne teknologi. Det er viktig med trening og opplæring av lærere, slik at målet med ny teknologi blir nådd. Vi sørger for at lærere kan bruke verktøyene slik at skolen får tilrettelagt best mulig undervisning for hver enkelte elev.


Kontakt oss

Strategisk planlegging

Fra læreplan til klasserom: Vi har utviklingsprogrammer for å sikre at digitale investeringer gir økt læringsutbytte og en bedre skolehverdag.

Opplæring

Kurs som inspirerer: Ingen vet bedre enn lærere at opplæring er nøkkelen til å lykkes. Gjennom opplæringen får lærerne innsikt i hvordan verktøyene kan bidra til økt tilgjengelighet, kreativitet og mobilitet for elevene.

iPad

Verktøy du alltid har for hånden: iPad er det perfekte læringsverktøyet. Nettbrettet er mobilt og enkelt å bruke. Og enda viktigere, det er en stor og voksende flora av nyttige applikasjoner tilgjengelig, som gjør læreprosessen smart og morsom for både lærere og elever.

Applikasjoner

Hjelpemidler som får kunnskapen til å feste seg: Vi hjelper skolen med å få maksimalt utbytte av Apple School Manager (administrativt verktøy for IT-ledelsen), Apple Classroom (for lærere) og Apple Schoolwork (for elever). Gjennom Apple Volume Purchase Program hjelper vi skoleadministrasjonen til å finne fram til og ta i bruk de riktige verktøyene.

Integrasjon og enhetsstyring

Sømløse systemverktøy: Vi har laget en integrasjon mellom Feide og Apple School Manager. Vår ekspertise er å sy sammen det beste av mobile enheter, applikasjoner og systemverktøy, slik at kunden kan høste gevinstene av mobilitet både på brukernivå og som system-eiere. Det samme har vi gjort for skolene, men med tilpasninger og unike krav som gjelder for sektoren.

Praktisk gjennomføring

Optimal utrulling: Små og mellomstore skoler mangler gjerne kapasitet til å gjennomføre den praktiske utrullingen av utstyr, applikasjoner og styringsverktøy. Techstep har en egen tjeneste for distribusjon, praktisk hjelp, registreringer, tilganger og iverksetting av nødvendige sikkerhetstiltak. Omfanget av tjenesten avtales særskilt med hver skole eller kommune.

Livssyklus

Grønn revitalisering: Vår håndtering av enhetenes livssyklus inkluderer forsikring, reparasjoner, bytte, gjenkjøp og gjensalg. Som landets ledende distributør av mobile enheter som smarttelefoner og nettbrett, har vi utviklet robuste ordninger for hele livssyklusen til tingene. Og vi tilbyr eierskapet i form av forutsigbare månedlige beløp per bruker. Vi kaller det Education as a Service.

Kommunikasjon

Verktøyenes økosystem: Applikasjonene som brukes på nettbrett og smarttelefoner er avhengig av internett. Techstep tilbyr wifi fra lærerrom til klasserom, som er fremst i klassen på stabilitet og sikkerhet.

Support

Riktig hjelp når du trenger det: Techstep tilbyr support til både software og hardware, den nyttige og raske hjelperen som er der for dere enten det er et spørsmål om applikasjoner, nettbrett eller andre ting.

Brukerforum

Dele erfaringer, lære av de beste: Vi bygger et nettforum hvor lærere , og alle andre som er opptatt av skoleutvikling, kan poste sine erfaringer og spørsmål og få svar fra andre. Målet er et selvgående forum som alltid er oppdatert på relevante tema i skjæringspunktet mellom teknologi og skole.