Lukk

Drift og support

Taylor Nicole 38837 Unsplash

IT-avdelingens forlengede arm? Eller full outsourcing av IT-avdelingen? Er utfordringen kostnadskutt, sliter dere med å ansette kvalifiserte medarbeidere, er IT-verktøyene blitt mer komplekse, eller… ? Techstep tilbyr den løsningen som passer for akkurat din organisasjon.

Nordiske virksomheter i både privat og offentlig sektor er raske og – ikke minst – flinke til å ta i bruk nye digitale verktøy. Arbeidsplassene er relativt små samtidig som kravet til effektivitet er høyt. Disse rammebetingelsene gjør at det er mildt sagt utfordrende å opprettholde en IT-avdeling med høy kompetanse og med bredde til å dekke stadig nye verktøy.

Techstep har bygget opp en organisasjon for drift og support for våre kunder, som er ledende i vår del av verden når det gjelder servicenivå og kompetanse. Vi støtter våre kunder fra løsningsdesign og prosjektledelse til første-, andre- og tredjelinje teknisk support, opplæring og systemteknisk støtte. For eksempel har vi bransjens best sertifiserte team innen mobilitetsløsninger, Apple-produkter og kundesenterløsninger.

Techstep har lang erfaring og en helhetlig tilnærming til drift og support for flere hundre kunder. Størrelsen og veksten som vi har, gjør det mulig å tilby stadig bedre service og øke vår egen kompetanse til å støtte kundene på nye og krevende områder. Våre kunder er i både privat og offentlig sektor, de er små og større virksomheter, med eller uten internasjonal virksomhet.

Sentrale elementer i Drift & Support fra Techstep:

Samarbeid med underleverandører

Stadig flere av våre kunder opererer etter en «multi sourcing»-strategi. Dette stiller krav til Techstep om samarbeid på tvers av underleverandører. For systematisert samarbeidsflyt med kundens underleverandører arbeider Techstep med «Operating Level Agreement» (OLA) som sikrer kunden at alle leverandører har rette kontaktpunkter i situasjoner som har effekt på fellestjenester.

Samarbeid med kundens IT-avdeling

For å sikre kommunikasjon og historikk går all kontakt via Techsteps saksbehandlingssystem. Vi foreslår å etablere en governance-modell hvor driftskoordinator for IT hos kunden kan kontakte Techsteps Service Delivery Manager (SDM) direkte, ved behov for rådgivning eller særskilt assistanse.

Service Delivery Management

Techstep Drift & Support forplikter seg til å følge opp avtalte tjenestenivåer. SDM er også ansvarlig for å følge opp Operational Level Agreements (OLA) og at tilhørende kontrakt(er) er overholdes og rapporteres i henhold til avtalte servicemål.

Techstep Drift & Support har en proaktiv rolle og anbefaler tiltak som kan bidra til effektivisering og rasjonalisering av tjenestene.

Rapportering

Alle saker logges i Techstep drift og support sitt saksbehandlingssystem. Fra dette systemet leveres rapporter på alle driftsrelaterte saker, som for eksempel antall innmeldte og utestående saker, trender og faktureringsoversikt.

Prosesser og samarbeid

Feil og problemhåndtering må styres slik at alle aktiviteter gjennom hele livssyklusen av et problem blir adressert. Et primært mål er å forhindre hendelser i å gjenoppstå. Et annet viktig mål er å minimere konsekvensene av hendelser som ikke kan forhindres. Leverandøren har innarbeidede rutiner for å eskalere problemer (major incidents) i henhold til avtalt governance modell. Etter et problem er løst og stabil drift er gjenopprettet, gjør vi et «retrospektive» slik at man forebygger eller reduserer sannsynligheten for gjentagende problem. De funn man avdekker etter en incident, implementeres i etablerte rutiner og sikrer en kontinuerlig forbedring.


Mobilitet som en tjeneste - Flow

Mobilitet som en tjeneste er et konsept der flere av våre løsninger smeltes sammen og leveres som en tjeneste. For kunden betyr Flow bedre og mer helhetlige løsninger for mobilitet, samtidig som virksomheten får lavere kostnader og bedre oversikt

Utstyr og abonnement

Mobiltelefoner, nettbrett, øretelefoner, annet tilbehør. Techstep leverer det aller meste av mobil- og IT-utstyr fra ledende produsenter, inkludert Apple-produkter.

Drift og support

IT-avdelingens forlengede arm? Eller full outsourcing av IT-avdelingen? Er utfordringen kostnadskutt, sliter dere med å ansette kvalifiserte medarbeidere, er IT-verktøyene blitt mer komplekse, eller… ? Techstep tilbyr den løsningen som passer for akkurat din organisasjon.

Apple in Business

Apple har skapt teknologi og brukeropplevelser som foretrekkes av veldig mange, særlig yngre arbeidstakere. Techstep gir din bedrift muligheten til å høste gevinstene ved å gi dine medarbeidere verktøy og systemer de trives og jobber aller best med.

Skybasert kontaktsenter

Med et skybasert kontaktsenter får bedriften en riktig ruting av innkommende henvendelser, enten det er i form av oppringninger, e-post, soisale medier, tekstmeldinger eller chat. Dette kan håndteres helt uavhengig av geografi.

Enterprise Mobility Management (EMM)

Bruker de ansatte i din bedrift nettbrett og mobiltelefon til mer enn samtaler og e-post i jobbsammenheng? En sentral administrasjon med operativsystem og apper vil høyst sannsynlig gi dere både økt effektivitet og bedre sikkerhet.

Kostnadskontroll

Kostnadskontroll er løsningen som skiller jobb og privatbruk av mobiltelefonen for alle ansatte ved oppsett av enkle policyer.

Kundeportal – for ansatte og bedriften

Origo er portalen som knytter sammen alle relevante data om mobilbruk, utstyr, nettbutikk, support mv. på en felles plattform – for både den enkelte bruker og for bedriften.

Asset Management

Asset Management er styring og kontroll med utstyrsparken til bedriften. Det inkluderer finansiering og forsikring av mobiltelefoner og tilbehør, tilgjengeliggjøring av reservetelefoner, bytte (swap) og salg av brukt utstyr etter endt avtaletid, vanligvis 24 måneder.

Office 365

Med Office 365 kan du og kollegene samarbeide enda tettere enn før, for eksempel i Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneDrive og Microsoft Teams. Office 365 er Microsofts skybaserte abonnementstjeneste.

WiFi for bedriften

Raskt, stabilt og sikkert. Det er de tre viktigste egenskapene til bedriftens trådløse nett – grunnleggende infrastruktur som alltid fungerer helt knirkefritt.

Mac@Work

Med Mac@Work kan din virksomhet få levert Apple MacBook Pro som en tjeneste fra Techstep til en fast månedspris. Enklere blir det ikke.

Education by Techstep

Lærergjerningen er blant samfunnets aller viktigste. Er det et kall? Er det et yrke? Uavhengig av hva de enkelte svarer, er det helt sikkert at den digitale transformasjonen også har kommet til klasserommet. Techstep vil gjerne hjelpe elever, lærere og skole med å skape en bedre skolehverdag med digitale verktøy.

Beskyttelse mot avlytting med NATO-standard

Nå kan private bedrifter beskytte sine ansattes sensitive mobilsamtaler i inn- og utland med samme verktøy som forsvar og regjeringer bruker. Med en ny app kan de fortsette å bruke telefonen de liker og kjenner.

Sikkerhet 360

Sikkerhet gjennom hele livsløpet. Sikkerhet er ikke bare enkeltkomponenter for Techstep, men en gjennomgående filosofi i alt vi gjør.

Referanser

Se alle referanser

Kom i kontakt med oss