Lukk

Education by Techstep

Gettyimages 522796063 Medium

Lærergjerningen er blant samfunnets aller viktigste. Er det et kall? Er det et yrke? Uavhengig av hva de enkelte svarer, er det helt sikkert at den digitale transformasjonen også har kommet til klasserommet. Techstep vil gjerne hjelpe elever, lærere og skole med å skape en bedre skolehverdag med digitale verktøy.

Verktøy, ressurser og support for den moderne skolen
Det norske arbeidslivet går en lys tid i møte dersom skolen klarer å oppfylle dette. Vi vil gjerne være med på reisen. Techstep er leverandør av digitale løsninger til mer enn 500 av Norges største bedrifter, og vi ser kravene og forventningene som stilles til digital kompetanse. Vi anser det som vår oppgave å hjelpe både store og små skoler med å ta de praktiske digitale stegene som det vedtatte nasjonale rammeverket trekker opp. Vi har utviklet et fullstendig konsept, som i det store og hele bygger på de trygge, stabile, brukervennlige og kreative verktøyene fra Apple. Det kan du lese mer om på denne siden og sidene som vi har linket til.


Leaf Anatomy

Techstep Skolepakke -iPad

Velger du å bruke iOS i læring, gjør du det mulig for alle barn å oppleve en inspirerende skolehverdag. Vår løsning gir deg en komplett tjeneste med forutsigbar kostnad per elev, priset per måned.

Vi leverer:

  • iPad med beskyttelse
  • Driftet Mobile Device Management
  • Opplæring og kom i gang hjelp
  • Support
  • Apple School Manager for automatisk oppsett og utrulling
  • Finansiering

Bestill tjenesten
Education Konsept No Arrow

Education by Techstep - Vårt konsept

Vi har et opplæringsprogram for å forsikre at skolen får størst utbytte av innføring av ny og moderne teknologi. Det er viktig med trening og opplæring av lærere, slik at målet med ny teknologi blir nådd. Vi sørger for at lærere kan bruke verktøyene slik at skolen får tilrettelagt best mulig undervisning for hver enkelte elev.

Kontakt oss
Istock 839302324

Læreren

Hvordan kan lærere få de nødvendige verktøyene slik at de kan inspirere og engasjere sine elever - samtidig som hver elev kan få realisert sitt eget potensiale?
Istock 594941650

Skoleledelsen

De som jobber i skoleledelsen, trenger en god strategi for hvordan ta i bruk teknologien som finnes. Hva skal brukes, og hvordan skal vi komme i gang?
Istock 655381632

IT-avdelingen

Jobber du innen IT for skolen, brukes det mye tid på support og opplæring for at både elever og lærere skal ha god nok kompetanse. Education by Techstep kan avslaste mye av tiden som går med til å administrere alle skolens enheter.