Lukk

Education by Techstep

Gettyimages 522796063 Medium

Lærergjerningen er blant samfunnets aller viktigste. Er det et kall? Er det et yrke? Uavhengig av hva de enkelte svarer, er det helt sikkert at den digitale transformasjonen også har kommet til klasserommet. Techstep vil gjerne hjelpe elever, lærere og skole med å skape en bedre skolehverdag med digitale verktøy.

Verktøy, ressurser og support for den moderne skolen
Det norske arbeidslivet går en lys tid i møte dersom skolen klarer å oppfylle dette. Vi vil gjerne være med på reisen. Techstep er leverandør av digitale løsninger til mer enn 500 av Norges største bedrifter, og vi ser kravene og forventningene som stilles til digital kompetanse. Vi anser det som vår oppgave å hjelpe både store og små skoler med å ta de praktiske digitale stegene som det vedtatte nasjonale rammeverket trekker opp. Vi har utviklet et fullstendig konsept, som i det store og hele bygger på de trygge, stabile, brukervennlige og kreative verktøyene fra Apple. Det kan du lese mer om på denne siden og sidene som vi har linket til.


Leaf Anatomy

Techstep Skolepakke -iPad

Velger du å bruke iOS i læring, gjør du det mulig for alle barn å oppleve en inspirerende skolehverdag. Vår løsning gir deg en komplett tjeneste med forutsigbar kostnad per elev, priset per måned.

Vi leverer:

  • iPad med beskyttelse
  • Driftet Mobile Device Management
  • Opplæring og kom i gang hjelp
  • Support
  • Apple School Manager for automatisk oppsett og utrulling
  • Finansiering

Bestill tjenesten
Education Konsept No Arrow

Education by Techstep - Vårt konsept

Vi har et opplæringsprogram for å forsikre at skolen får størst utbytte av innføring av ny og moderne teknologi. Det er viktig med trening og opplæring av lærere, slik at målet med ny teknologi blir nådd. Vi sørger for at lærere kan bruke verktøyene slik at skolen får tilrettelagt best mulig undervisning for hver enkelte elev.

Kontakt oss
Istock 839302324

Læreren

Hvordan kan lærere få de nødvendige verktøyene slik at de kan inspirere og engasjere sine elever - samtidig som hver elev kan få realisert sitt eget potensiale?
Istock 594941650

Skoleledelsen

De som jobber i skoleledelsen, trenger en god strategi for hvordan ta i bruk teknologien som finnes. Hva skal brukes, og hvordan skal vi komme i gang?
Istock 655381632

IT-avdelingen

Jobber du innen IT for skolen, brukes det mye tid på support og opplæring for at både elever og lærere skal ha god nok kompetanse. Education by Techstep kan avslaste mye av tiden som går med til å administrere alle skolens enheter.
Education i Stock 652549662

Foreldre

Å delta i barnets læring og utvikling på skolen kan være en utfordring for alle foreldre. Techstep ønsker å legge til rette for aktiv deltakelse fra foreldrene gjennom moderne former for læring og kommunikasjon.
Disabled Schoolgirl Using Digital Tablet Picture Id614013510

Tilgjengelighet

Ipad har gode, innebygde hjelpefunksjoner med støtte for personer med nedsatt syn, hørsel, motorikk, eller lese- og skrivevansker.

Les mer om hvilke muligheter du har for å tilrettelegge for dine elever
Education i Stock 1126122048

Tilpasset opplæring

Hvordan skal du få best mulig utbytte av den ordinære opplæringen? Ved å ta i bruk moderne teknologi i klasserommet kan skolen legge til rette for større grad av tilpasset opplæring for den enkelte elev.

Les mer om moderne teknologi i klasserommet
EC Crbilde 002

Utdanningsprodukter og tjenester fra Apple

Med produkter fra Apple understøttes effektiv og kreativ læring og produktivitet. Techstep kan skreddersy en løsning for din skole eller barnehage, som inkluderer både hardware, software og applikasjoner.

Les mer