Lukk

Education by Techstep

Gettyimages 522796063 Medium

Lærergjerningen er blant samfunnets aller viktigste. Er det et kall? Er det et yrke? Uavhengig av hva de enkelte svarer, er det helt sikkert at den digitale transformasjonen også har kommet til klasserommet. Techstep vil gjerne hjelpe elever, lærere og skole med å skape en bedre skolehverdag med digitale verktøy.

Verktøy, ressurser og support for den moderne skolen

Hva er digitale ferdigheter? spør Utdanningsdirektoratet i rammeverket for grunnleggende ferdigheter. Og de svarer svært godt på sitt eget retoriske spørsmål:

«Digitale ferdigheter vil si å innhente og behandle informasjon, være kreativ og skapende med digitale ressurser, og å kommunisere og samhandle med andre i digitale omgivelser. Digitale ferdigheter er en viktig forutsetning for videre læring og for aktiv deltakelse i et arbeidsliv og et samfunn i stadig endring. Den digitale utviklingen har endret mange av premissene for lesing, skriving, regning og muntlige uttrykksformer. Derfor er digitale ferdigheter en naturlig del av grunnlaget for læringsarbeid både i og på tvers av faglige emner. Dette gir muligheter for nye og endrede læringsprosesser og arbeidsmetoder, men stiller også økte krav til dømmekraft.»

Det norske arbeidslivet går en lys tid i møte dersom skolen klarer å oppfylle dette. Vi vil gjerne være med på reisen. Techstep er leverandør av digitale løsninger til mer enn 500 av Norges største bedrifter, og vi ser kravene og forventningene som stilles til digital kompetanse. Vi anser det som vår oppgave å hjelpe både store og små skoler med å ta de praktiske digitale stegene som det vedtatte nasjonale rammeverket trekker opp. Vi har utviklet et fullstendig konsept, som i det store og hele bygger på de trygge, stabile, brukervennlige og kreative verktøyene fra Apple. Det kan du lese mer om på denne siden og sidene som vi har linket til.


Istock 839302324

Læreren

Hvordan kan lærere få de nødvendige verktøyene slik at de kan inspirere og engasjere sine elever - samtidig som hver elev kan få realisert sitt eget potensiale?
Istock 594941650

Skoleledelsen

De som jobber i skoleledelsen, trenger en god strategi for hvordan ta i bruk teknologien som finnes. Hva skal brukes, og hvordan skal vi komme i gang?
Istock 655381632

IT-avdelingen

Jobber du innen IT for skolen, brukes det mye tid på support og opplæring for at både elever og lærere skal ha god nok kompetanse. Education by Techstep kan avslaste mye av tiden som går med til å administrere alle skolens enheter.

Det er tre grunnleggende prinsipper som ligger til grunn for hele metodikken og tilbudet vi har til skolen. Disse er tilgjengelighet, kreativitet og mobilitet. I tillegg legger vi vekt på god sikkerhet og at personvernet blir tatt vare på.

Little Girl With Backpack Lying On Ground Using Her Tablet On A Sunny Picture Id892944456

Tilgjengelighet

Skolen er for alle. Derfor må både fysiske enheter og programvare være laget slik at de er enkle å bruke – også for barn med lærevansker. Tilgjengelighet handler også om teknologi som styrker læringen, for eksempel apper som forbedrer leseopplæringen. Alle skal få en bedre skolehverdag, de sterkeste elevene inkludert.

Riktige digitale verktøy kan bidra til å få ut det beste i hver og en av oss.

I Techstep sin opplæringsplan for lærere har vi fokusert på bevissthet rundt digital tilgjengelighet for alle. Det gjør skolehverdagen enklere for barn med nedsatt funksjonsevne, samtidig som det også kan hjelpe alle elever til å bli mer kreative og effektive. Det å bruke iOS i læring gjør det mulig å ta i bruk de beste verktøyene, samt gi god brukeropplevelse.

Opplæringsplanen fokuserer på de innebygde tilgjengelige funksjonene som finnes i iOS. Dette er funksjoner som for eksempel VoiceOver, Zoom, oppsummering av tekst i apper, guidet tilgang samt det å gjøre om tekst til tale. Øvelsene dekker også iOS-apper som støtter studenter med problemer og utfordringer, som redusert syn og hørselsforstyrrelser.

Det skal være enkelt for alle å ta i bruk nye, moderne løsninger.


Kreativitet

Digitale verktøy skal korte ned avstanden mellom elevenes fantasi og ideer på den ene siden og den praktiske utførelsen og presentasjonen på den annen side. Vi er inne på det i avsnittet om tilgjengelighet over: iPaden og de tilgjengelige programmene gjør det enklere enn noen gang før for elevene å utfolde seg, inkludert å presentere klassiske fag og kunnskaper på nye og bedre måter. Prinsippet er at teknologien skal forbedre elevene og åpne nye muligheter.

Mobilitet

Før var undervisningen i klasserommet, mens det meste man lærte noe om var utenfor disse fire veggene. Med en iPad som det primære digitale verktøyet blir det enklere å oppsøke og bruke omverdenen i skolehverdagen. Med kamera, lav vekt og beskyttelse mot vann, er det både attraktivt og trygt å la elevene ta iPaden med på oppdagelsesferd i parken, skogen og idrettsbanen. Med en verden av applikasjoner får elevene helt nye muligheter til interaktiv opplæring utenfor klasserommet. Vi tør påstå at her har iPaden en klar styrke sammenlignet med en laptop.

Leaf Anatomy

Techstep Skolepakke -iPad

Velger du å bruke iOS i læring, gjør du det mulig for alle barn å oppleve en inspirerende skolehverdag. Vår løsning gir deg en komplett tjeneste med forutsigbar kostnad per elev, priset per måned.

Vi leverer:

  • iPad med beskyttelse
  • Driftet Mobile Device Management
  • Opplæring og kom i gang hjelp
  • Support
  • Apple School Manager for automatisk oppsett og utrulling
  • Finansiering

Bestill tjenesten
Bilde1

Personvern og sikkerhet

Apple tar personvern og sikkerhet mer alvorlig enn de fleste. De vil aldri spore, dele eller selge informasjon om elever til markedsføringsformål. Apple bygger ikke profiler av elever basert på e-postinnhold eller nettleservaner. De samler heller ikke inn, bruker eller avdekker personlige eller sensitive elevdata, annet enn for opplæringsformål.

Personvern og sikkerhet er bygget inn fra grunnen av i enhetene, applikasjonene og styringssystemene. Når skolene konfigurerer kontoer, enheter og apper for sine elever i Apple School Manager, kan de være helt sikre på at Apple vil bruke data utelukkende for utdanningsformål. Apple sier det så sterkt at de anser personvern for å være en grunnleggende menneskerett.

Classroom - sikker deling i praksis

Du kan lese Apples egne løfter om personvern her, men la oss ta et eksempel på hvordan Classroom-appen fungerer med tanke på personvern. Classroom-appen gir lærere og elever mulighet til å dele skolearbeid, vurdere elevenes utvikling og gi øyeblikkelige tilbakemeldinger. Dette gjør at lærerne kan tilpasse læringen til hver enkelt elev. Men, det vil kun være mulig å rapportere utviklingen på oppgaver og prosjekter som læreren spesifikt har gitt elevene, og bare når elevene bruker deres Managed Apple ID på enheten. Denne registreringen skjer kun når elevene er fysisk til stede i klasserommet; kontroll og lagring av data tillates ikke etter skoletimens slutt. Foreldrene kan se sine egne barns utvikling ved selv å åpne Classroom eller gå til Innstillinger på barnets iPad.

Techstep er ekspert på leveranse av komplette skoleløsninger som ofte består av mobile enheter, programvare, fjernadministrasjon og integrasjon. Vi ivaretar sikkerheten på en forsvarlig måte. Vi har også et eget mobilitetskonsept som tar ansvar for hele livssyklusen til en mobil enhet. Med det mener vi finansering, tilbakekjøp, forsikring, byttepool, service og support på alle enheter.