Lukk

Vil du være med å skape en bedre skolehverdag?

Techstep opplever økt oppdragsmengde innen skolesektoren og søker frilansere (lærere/pedagoger) til kortere og lengre oppdrag.

Techstep hjelper elever, lærere og skole med å skape en bedre skolehverdag med digitale verktøy. Vi tilbyr et opplæringsprogram som sikrer at skolene får den pedagogiske tilnærmingen de trenger ved implementering av ny teknologi. Vi har spesielt fokus på pedagogisk - og kreativ bruk av nettbrett/iPad for å understøtte både de enkelte fag og tverrfaglig oppgaveløsning.

Det er tre prinsipper som ligger til grunn for Techsteps tilnærming til undervisning: tilgjengelighet, kreativitet og mobilitet. I tillegg legger vi vekt på god sikkerhet og at personvernet blir tatt vare på. Mer informasjon om konseptet vårt her.

Vi søker pedagoger som brenner for bruk av IKT-verktøy i skolen, gjerne nettbrett og iPad, til frilansoppdrag etter behov.

Techstep tilbyr gode betingelser, og oppdragene gjennomføres i samarbeid med pedagogisk leder i Techstep, Lene Lindquist Moen.

Er du interessert? Kontakt Lene på telefon 975 24 180 eller lene.moen@techstep.no.

Education Konsept No Arrow